Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte

torsdagen den 12 oktober 2017 klockan 18.00 på Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, Helsingfors.

För studeranden ordnas ett infotillfälle före mötet klockan 17.00.

Under vårmötet diskuteras följande diskussionsfrågor:

Nr. 7

Vem gynnas av den nya riskfördelningsmodellen för innovativa läkemedel: den offentliga sektorn, läkemedelsindustrin eller patienterna?

Referenter: advokat, juris doktor, ekonomie magister Juli Mansnérus, juris magister Tom Jansson

Nr. 8

Det europeiska förfarandet för kvarstad av bankmedel – en förbättrad gränsöverskridande skuldindrivning?

Referent: advokat, docent Eva Storskrubb

På mötet bjuder Juridiska Föreningen på tilltugg.

ANMÄL DIG TILL MÖTET