Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte

torsdagen den 9 februari 2017 klockan 18.00 på Restaurang Mamma Rosa, Runebergsgatan 55, Helsingfors.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Nr. 1

Ska lagen om handelsagentur tillämpas på försäljning av tjänster via agenter och vilka krav kan en agent ställa när agenturavtalet upphör?

Referent: professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson

Nr. 2

Social- och hälsovårdsreformen och konkurrensregleringens ramvillkor – schysst konkurrens eller statsstödd business?

Referent: docent i förvaltningsrätt, juris doktor, understatssekreterare Tuomas Pöysti

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG TILL MÖTET