Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s vårmöte

tillsammans med Ekonomiska Samfundet torsdagen den 18 maj 2017 klockan 18.00 i Auditorium Futurum på Svenska Handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

Under vårmötet diskuteras följande fråga:

Den nya revisionslagen och revisorns oberoende – är konsultationsverksamhet på samma byrå ett hot?  

På vårmötet inleder advokat Henrik Mattson, partner, advokatbyrå Hannes Snellman, advokat Manne Airaksinen, partner, advokatbyrå Roschier och ordförande för revisionsnämnden samt CGR Marika Nevalainen, partner, Deloitte, envar med en kort presentation av temat.

Som ordförande i panelen fungerar professor Niklas Bruun.

Efter mötet bjuder Ekonomiska Samfundet på förfriskningar.

ANMÄL DIG TILL MÖTET