Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 11 april 2019 klockan 18.00 på Restaurang Sunn, Alexandersgatan 26 (2. vån). På mötet diskuteras följande frågor:

Nr. 5: Vilka rättsskyddsmedel finns det att ta till för att effektivt skydda en persons anseende?

Referent: vicehäradshövding, jur. mag. Anna Kuusi

Nr. 6: Hur har GDPR påverkat integritetsskyddet i arbetslivet?

Referent: doktorand, jur. mag. Mia Eklund

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG