Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den
5 oktober 2023 klockan 18.00 på Advokatbyrå Hannes Snellman (Södra Esplanaden 20).

Det är även möjligt att delta i mötet på distans.

Diskussionsfrågor:

Nr. 6:
Hur påverkar medlemskapet i NATO finsk lagstiftning?
referent: regeringsråd Hanna Nordström

Nr. 7:
De nya reglerna i aktiebolagslagen kring bolagsstämmor på distans och utövande av yttranderätten –
praktiska erfarenheter och eventuell inverkan på bolagsstyrningen i Finland
referent: Lagman Johan Aalto

Efter föredraget bjuder Advokatbyrå Hannes Snellman på tilltugg och förfriskningar.

Anmälningar tas emot tills 24.9.2023.

Anmälan