Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 8 oktober 2020 klockan 18.00 på Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6:e vån, Helsingfors. Mötet kan även följas med på internet.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 4: Från tvång till samtycke? Internationella, komparativa och nationella perspektiv på en sexualbrottslagstiftning i förändring

referent: jur. dr. Daniela Alaattinoğlu, Icelandic Research Fund Postdoctoral Research Fellow på Islands universitet

Diskussionsfråga 5: Borde grupptalan utvidgas utöver konsumentskyddsfrågor?

referent: direktör (Konkurrens- och konsumentverket) Anja Peltonen

På grund av det rådande coronavirusläget och för att säkerhetsavstånd ska kunna hållas begränsas det fysiska deltagarantalet på föreningens möte till högst 30 personer.

Ingen efterföljande supé ordnas.

Platserna fylls i anmälningsordning.

Det är även möjligt att följa med diskussionsmötet direktsänt via internet. Medlemmar som vill följa med mötet via internet anmäler sig och uppger i anmälan att de följer med via nätet. En länk till sändningen skickas per epost innan mötet.

Anmälan