Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 8 november 2018 klockan 18.00 på Roschier Advokatbyrå, Kaserngatan 21 A, Helsingfors.

Diskussionsfrågor:

Nr. 9

Vad är svenskans ställning som lagspråk i Finland – förverkligas rättssäkerheten i de allmänna domstolarna?

Referent: justitieråd Lena Engstrand

Nr. 10

Går det att bekämpa osanna nyheter (fake news) genom rättsliga åtgärder?

Referent: professor Päivi Korpisaari

Roschier Advokatbyrå bjuder deltagarna på tilltugg och förfriskningar.

ANMÄL DIG PÅ DISKUSSIONSMÖTE

~ ~ ~

Behöver vi en nordisk civillag?

Välkommen på seminarium som anordnas av Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet torsdag 15 november kl. 17.00–20.00.

På seminariet diskuteras bland annat frågan om hur framtidens nordiska samarbete på civilrättens område skall säkras i form av en paneldisskussion. Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister
Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet
Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet
Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Mera uppgifter om evenemanget samt anmälning finner du på evenemangets hemsida samt på facebook.

Välkommen!