Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 18.00 på Advokatbyrå Krogerus, Unionsgatan 22, Helsingfors.

Diskussionsfrågor:

Nr. 7

Konkurrensrättsligt ansvar – vem bär risken vid företagsköp?

Referent: advokat, jur. mag. Simo Autio

Nr. 8

Har beställaren skyldigheter gentemot entreprenören i totalansvarsentreprenader?

Referent: professor Matti Rudanko

Efter mötet bjuder advokatbyrå Krogerus på tilltugg och förfriskningar.

 

ANMÄL DIG