Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte

torsdagen den 8 mars 2018 klockan 18.00 på Hotel Radisson Blu Plaza, Mikaelsgatan 23, 00100 Helsingfors.

Vid mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Nr 3

Digitala karteller och algoritmer – hänger konkurrensrätten med?

Referent: juris magister Sebastian Wiik, Hannes Snellman

Nr 4

Är preskriptionstiden mellan parterna till ett fastighetsköp 5 år i fall av miljöskada?

Referent: professor Mika Hemmo

 

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG TILL MÖTET