Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till årsmöte torsdagen den 9 december 2021 klockan 19.00, på hotell U14, Unionsgatan 14, 00130 Helsingfors.

Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden. Det även möjligt att följa med mötet och årsmötesföredraget på distans.

Årsmötesföredraget hålls av Anders Eka, justitieråd och ordförande i Sveriges Högsta domstol.

Rubriken är: ”Aktuella svenska reformfrågor med koppling till grundlagarna”.

Anmälningar tas emot fram till 1.12.2021.

Efter mötet följer gemensam supé.

Anmälan