Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte samt vårmöte

Juridiska Föreningen i Finland r.f. sammanträder till följande två möten under maj månad:

I Diskussionsmöte

Diskussionsmöte i samarbete med Ekonomiska Samfundet torsdagen den 17 maj kl. 18.00 i Auditorium Futurum på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors

Vid mötet behandlas följande diskussionstema:

“Ekonomiska och juridiska synpunkter på börslistningar”

Temat presenteras av representanter för Alexander Corporate Finance samt jur. dr., advokat Klaus Ilmonen.

Efter mötet bjuder Ekonomiska Samfundet på förfriskningar.

II Vårmöte

Stadgeenligt vårmöte i samarbete med Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet torsdagen den 24 maj 2018 kl. 18.00 på Tankehörnan, Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors.

Vid mötet behandlas följande diskussionstema:

“Skadeståndsrättsligt skydd för prostitutionsinkomster – delade meningar i två nordiska HD-fall”

Temat presenteras av professor Lena Sisula-Tulokas, professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson samt VH, tid MEP Astrid Thors.

Efter mötet bjuder Juridiska Föreningen på tilltugg och förfriskningar.

ANMÄL DIG TILL MÖTENA