Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s årsmöte

torsdagen den 8 december 2016 klockan 19.00 på Restaurang Sunn, Alexandersgatan 26, 00170 Helsingfors.

Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Ordförande i Sveriges Högsta domstol Stefan Lindskog håller årsmötesföredraget om följande tema:

Rättsbildning genom prejudikat

Efter mötet följre gemensam supé.

ANMÄL DIG TILL MÖTET