Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte i samarbete med Helsingfors hovrätt torsdagen den 14 mars 2019 klockan 18.00 på Helsingfors hovrätt, Sundholmsstranden 7 H, Helsingfors. På mötet diskuteras följande frågor:

Nr. 3: Tar de angloamerikanska begreppen över våra nordiska avtal?

Referent: juris doktor Nina Wilkman

Nr. 4: Bör man slopa upptagningen av personbevisning i hovrätten?

Referent: professor Dan Frände

Efter mötet bjuder hovrätten på plockmat och förfriskningar.

ANMÄL DIG