Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 11 mars 2021 klockan 18.00. Mötet ordnas virtuellt.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 1: Har man rätt till fysisk närvaro i domstolar och i skiljeförfaranden? (referent: advokat Gisela Knuts)

Diskussionsfråga 2: Har individen tillgång till tillräckliga rättskyddsmedel vid brott mot dataskyddsregler? (referent: advokat Kim Parviainen)

Mötet ordnas virtuellt. Till anmälda skickas med epost innan mötet en länk till sändningen. Anmälningar tas emot fram till 8.3.2021.

Anmälan