Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte

torsdagen den 12 april 2018 klockan 18.00 på Castrén & Snellman, Södra Esplanaden 14, 00130 Helsingfors .

Vid mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Nr 5

Bör de sociala medierna bära ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp?

Referent: juris doktor, upphovsrättsråd Viveca Still

Nr 6

Vilka är gränserna för bolagsstämmans och styrelsens behörighet i aktiebolag – är styrelsen alltid underordnad bolagsstämman?

Referent: justitieråd Mika Ilveskero

Castrén & Snellman bjuder deltagarna på tilltugg och förfriskningar.

ANMÄL DIG TILL MÖTET