Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till årsmöte torsdagen den 10 december 2020 klockan 18.00. Mötet ordnas virtuellt. Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Årsmötesföredraget hålls av juris doktor Maria Wasastjerna.

Rubriken är: “Bör uppfattningen om konsumentvälfärd moderniseras i den digitala konkurrensrätten?”

Mötet ordnas virtuellt. Till anmälda skickas med epost innan mötet en länk till sändningen. Anmälningar tas emot fram till 8.12.2020.

Anmälan