Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 8.9.2022 på Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2 (6:e vån.),  Helsingfors. 

Det är även möjligt att följa med diskussionsmötet på distans.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 5: Finns det behov av utvidgade spaningsbefogenheter för polisen?

referent: underrättelsetillsynsombudsman Kimmo Hakonen

Diskussionsfråga 6: Varför håller Finland envist fast vid indelningen i direkt och indirekt skada i KSL?

referent: professor Björn Sandvik

Efter mötet följer gemensam supé.

Anmälningar tas emot tills 31.8.2022.

Anmälan