Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till årsmöte torsdagen den 12 december 2019 klockan 18.00 på GLO Hotel Art, Lönnrotsgatan 29, 00180 Helsingfors.

Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Årsmötesföredraget hålls av professor Johan Boucht, Universitetet i Oslo.

Rubriken är: “Finns det längre en nordisk kriminalpolitik? Om så, vart är den påväg?”

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG