Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 13.10.2022 klockan 18.00 på Svenska social- och kommunalhögskolan, festsalen, Snellmansgatan 12,  Helsingfors. 

Det är även möjligt att följa med diskussionsmötet på distans.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 7: Håller den finländska rättsstaten under press?

referent: presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi

Diskussionsfråga 8:  Behövs nordiskt samarbete fortfarande i juridiken och fyller avtalslagen ännu sin funktion?

referent: professor Johan Bärlund

Efter mötet följer gemensam supé på Restaurang Zinnkeller, Sjötullsgatan 25.

Anmälningar tas emot tills 7.10.2022.

Anmälan