Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till vårmöte torsdagen den 16 maj 2019 klockan 17.00 på Bistro Badenbaden, Sandstrandsvägen 11 (Sandudd), Helsingfors. Mötets tema är:

Svenskspråkig juridisk litteratur i Finland – behov och framtidsutsikter

Program

Jur.dr., lektor Dan Helenius presenterar sin färska bok ”Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten”

Professor Dan Frände och jur. stud. Nora Liimatainen diskuterar behovet av svenskspråkig juridisk litteratur i juristutbildningen

Fd. lagstiftningsråd Sten Palmgren kommenterar behovet av svenskspråkig litteratur inom det praktiska arbetslivet och det nordiska samarbetet

Mingel, förfriskningar och tilltugg 

ANMÄL DIG