Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 12 november 2020 klockan 18.00. Mötet ordnas virtuellt.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 6: Borde en proportionalitetsprincip införas för att begränsa strejkrätten vid politiska strejker och sympatiåtgärder?

referent: professor Niklas Bruun

Diskussionsfråga 7: Urholkar GDPR offentlighetsprincipen?

referent: dataombudsman (fr.o.m. 1.11.2020) Anu Talus

Mötet ordnas virtuellt. Till anmälda skickas med epost innan mötet en länk till sändningen.

Anmälan