Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte

torsdagen den 9 november 2017 klockan 18.00 på Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Under diskussionsmötet diskuteras följande fråga:

Nr. 9

Utgör medborgarinitiativ nyttiga lagstiftningsinstrument?

Diskussionsfrågan dryftas inledningsvis av en panel vars medlemmar består av bland andra ordförande för Avoin Ministeriö ry Joonas Pekkanen, och professor i offentlig rätt Markku Suksi.

                                Som ordförande i panelen fungerar advokat Robert Tallberg.

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG TILL MÖTET