Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 9 september 2021 klockan 18.00. Mötet ordnas virtuellt.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 5: I vilken mån är förpliktelser som baserar sig på ett aktieägaravtal bindande för en domstol?

referent: professor (Helsingfors universitet) Ville Pönkä

Diskussionsfråga 6: Nationella domstolars civila olydnad – vem tolkar EU-rätten i sista hand?

referent: doktorand (Helsingfors universitet) Pekka Pohjankoski

Mötet ordnas virtuellt. Till anmälda skickas med epost innan mötet en länk till sändningen. Anmälningar tas emot fram till 6.9.2021.

Anmälan