Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s diskussionsmöte

torsdagen den 13 oktober 2016 klockan 18.00 på Juristklubben Codex r.f., Albertsgatan 29 B, 00180 Helsingfors.

Under mötet diskuteras följande frågor:

Nr. 7

EU:s nya online tvistlösning för konsumentärenden – rättssäkert och effektivt?

Referent: professor i nordisk rätt Johan Bärlund

Nr. 8

Uber och s.k. Crowd Work – en arbetsrättslig utmaning?

Referent: juris magister, doktorand Alexis Huldén

 

Efter mötet följer gemensam supé på Restaurang Rivoli, Albertsgatan 38.

 

ANMÄL DIG TILL MÖTET