Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s årsmöte

torsdagen den 14 december 2017 klockan 18.00 på Restaurang Sipuli, Kanalkajen 7, Helsingfors.

Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Årsmötesföredraget hålls av juris doktor Paula Klami-Wetterstein.

Rubriken är: Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet.

Efter mötet följer glöggbjudning och gemensam supé.

ANMÄL DIG TILL MÖTET