Juridiska Föreningen i Finland r.f.:s vårmöte

onsdagen den 11 maj 2016 klockan 18.00 på på Restaurang Sipuli, Kanalkajen 7, Helsingfors.

 Under mötet håller förvaltningsråd Niilo Jääskinen ett föredrag. Rubriken är:

Sex år som generaladvokat – reflektioner kring EU-domstolens verksamhet

 

Efter mötet följer gemensam supé.

 

ANMÄL DIG TILL MÖTET