Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 13 februari 2020 klockan 18.00 på Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6:e vån,  Helsingfors.

Diskussionsfrågor:

Nr. 1

Kan ett gammalt skämt bli ett modernt brott?                

referent: professor Kimmo Nuotio

Nr. 2

Äventyrar det automatiserade beslutfattandet rättssäkerheten och tjänstemannaansvaret i den offentliga förvaltningen?                    

referent: justitiekansler Tuomas Pöysti

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG