Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 14 februari 2019 klockan 18.00 på Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2 (6:e vån.), Helsingfors. På mötet diskuteras följande frågor:

Nr. 1: Fungerar utsläppshandeln som ett rättspolitiskt medel?

Referent: doktorand, jur. mag. Emilie Yliheljo

Nr. 2: Går det att begränsa utländska medborgares köp av fast egendom i Finland?

Referent: lagstiftningsråd Jari Salila

Efter mötet följer gemensam supé.

ANMÄL DIG