Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till årsmöte torsdagen den 8 december 2022 klockan 19.00, på Restaurang Glaspalatset, Mannerheimvägen 22–24, 00100 Helsingfors. Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Årsmötesföredraget hålls av jur.dr. Tuomas Pöysti, justitiekansler i statsrådet.

Rubriken är: ”De framtida generationernas rättigheter”.

Efter mötet följer gemensam supé.

Anmälningar tas emot tills 2.12.2022.

Anmälan

Planeringen av föreningens diskussionsprogram för 2022 har även startat. Förslag till rubrik samt referent tas emot av föreningens sekreterare (sekreteraren@jff.fi) fram tills 28.11.2022. Observera att diskussionstemat bör vara formulerat som en fråga och att det lönar sig att även tänka på en passlig referent att presentera ämnet.