Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 14 oktober 2021 klockan 18.00 på Högsta Domstolen (Norra Esplanaden 3).

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 7: Har domarkarriären öppnats?

referent: presidenten i Högsta domstolen Tatu Leppänen

Diskussionsfråga 8: Juridik och politik – vem bestämmer i miljöfrågor?

referent: professor (Helsingfors universitet) Ellen Eftestøl

Mötets deltagarantal är begränsat till 40 personer på plats i HD. Det är även möjligt att följa med mötet på distans.

Anmälningar tas emot fram till 10.10.2021.

Anmälan