Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till diskussionsmöte torsdagen den 8 april 2021 klockan 18.00. Mötet ordnas virtuellt.

På mötet behandlas följande diskussionsfrågor:

Diskussionsfråga 3: Riktade trakasserier – bör de kriminaliseras?

referent: advokat Martina Kronström

Diskussionsfråga 4: Nya skatteregler om personalemission – Supercell: för fördelaktigt eller just lämpligt?

referent: jur. dr. Joakim Frände

Mötet ordnas virtuellt. Till anmälda skickas med epost innan mötet en länk till sändningen. Anmälningar tas emot fram till 6.4.2021.

Anmälan