Preliminärt medlemskap

Föreningens styrelse kan bevilja femte årets studeranden ett preliminärt medlemskap. Det preliminära medlemskapet är avgiftsfritt.

Det preliminära medlemskapet berättigar till en prenumeration av JFT samt medför rätt att delta på föreningens möten precis som ett ordinarie medlemskap. Preliminära medlemmar har dock ingen rösträtt på föreningens möten.