JFT

Yhdistyksen aikakauskirja, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, on ilmestynyt vuodesta 1865 ja sen levikki on tänä päivänä 850 kappaletta. Aikakauskirjasta ilmestyy kuusi numeroa vuodessa. Jokainen jäsen saa aikakauskirjan jäsenetuna. JFT on Pohjoismaiden vanhin yhä ilmestyvä lainopillinen aikakauskirja ja ainoa julkaisu, joka säännöllisesti esittelee Suomen oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä pohjoismaalaiselle yleisölle.

Aikakauskirjan toimitukseen kuuluvat päätoimittaja, professori Marcus Norrgård, ensimmäinen toimitussihteeri, OTM Alicia Nylund, toinen toimitussihteeri OTT Dan Helenius ja kirjallisuustoimittaja, OTM Emilie Yliheljo.

Kuka tahansa voi tilata JFT:n. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakausikirjan jäsenetuna.

JFT on saatavissa myös elektronisessa muodossa Edilexin kautta. Yhdistyksen jäsenille tilaus on maksuton.