JFT

Föreningens tidskrift, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 850 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år.  JFT är Nordens äldsta ännu utkommande rättsvetenskapliga tidskrift och den enda publikationen som regelbundet presenterar aktuella frågeställningar inom finsk rätt för en nordisk publik.

Tidskriftens redaktion består av huvudredaktör professor Marcus Norrgård, förste redaktionssekreterare JD Dan Helenius, andre redaktionssekreterare JM Alexis Huldén och litteraturredaktör JM Alicia Nylund.

JFT kan prenumereras av vem som helst. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån.

JFT är även tillgänglig i elektroniskt format via Edilex. För föreningens medlemmar är beställningen avgiftsfri.