Medlemsärenden

Föreningen har ca 700 medlemmar. Medlemsavgiften är 50 euro. De medlemmar som avlagt juris magisterexamen inom de fem senaste åren erlägger en nedsatt medlemsavgift om 25 euro.

Som medlem får du inbjudningar till föreningens diskussionsmöten och övriga program samt föreningens tidskrift JFT.

För medlemskap krävs att man avlagt examen som berättigar till domartjänst i Finland. Utöver personer med finsk juris magisterexamen godkänns även medlemmar som avlagt det obligatoriska lämplighetsprovet för personer med utländsk juridisk examen.

Föreningens styrelse kan kalla förtjänta finländska eller nordiska jurister till hedersmedlemmar.

Här kan du fylla i medlemsansökan och göra adressändring. I övriga medlemsärenden, vänligen kontakta föreningens sekreterare.