Alustava jäsenyys

Yhdistyksen hallitus voi myöntää viidennen vuoden opiskelijoille alustavan jäsenyyden. Alustava jäsenyys on maksuton.

Alustava jäsenyys oikeuttaa JFT-aikakausikirjan tilaukseen. Alustavalla jäsenelleä on myös oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin tavanomaisen jäsenen tavoin. Alustavilla jäsenillä ei kuitenkaan ole äänestysoikeutta yhdistyksen kokouksissa.