Kokouspäivämäärät ja keskustelukysymykset 2018

Torstaina 8. päivänä helmikuuta 2018:

Keskustelukysymys 1: Välitön ja välillinen vahinko – onko rajanveto näiden välillä muuttunut tuoreessa oikeuskäytännössä (erityisesti KKO 2017:74)?

Keskustelukysymys 2: Lasten huoltoa, asumista ja tapaamista koskevan lainsäädännön uudistus – paraneeko lapsen asema?

Torstaina 8. päivänä maaliskuuta 2018:

Keskustelukysymys 3: Algoritmit ja digitaaliset kartellit – pysyykö kilpailuoikeus mukana?

Keskustelukysymys 4: Tuleeko sosiaalisten medioiden kantaa vastuu sisällöstä, jotka käyttäjien lataavat palveluun?

Torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2018:

Keskustelukysymys 5: Onko vanhentumisaika kiinteistökaupan osapuolten välillä 5 vuotta ympäristövahingon osalta?

Keskustelukysymys 6: Mihin raja tulee vetää hallituksen kuuliaisuusvelvollisuudelle suhteessa yhtiökokoukseen?

Keskustelukokous yhteistyössä Ekonomiska Samfundetin kanssa 17. päivänä toukokuuta 2018:

Yhteinen kokous Ekonomiska Samfundetin kanssa teemalla: Pörssilistautumisten taloudellisia ja oikeudellisia näkökohtia

Kevätkokous 24. päivänä toukokuuta 2018:

Sääntömääräinen kevätkokous teemalla: Prostituutiotulojen vahingonkorvausoikeudellinen suoja – näkemyseroja kahdessa pohjoismaisessa korkeimman oikeuden ratkaisussa

Torstaina 11. päivänä lokakuuta 2018:

Keskustelukysymys 7: Onko yrityssalaisuus uusi immateriaalioikeus?

Keskustelukysymys 8: Täyttääkö uusi eurooppalainen pidätysmääräys vaatimukset perus- ja ihmisoikeuksista?

Torstaina 8. päivänä marraskuuta 2018:

Keskustelukysymys 9: Ruotsinkielen asema lakikielenä Suomessa?

Keskustelukysymys 10: Onko mahdollista torjua valeuutisia (fake news) oikeudellisin keinoin?

 

Lainopillisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään torstaina 13. päivänä joulukuuta 2018 otsikolla “Tuomarit paineen alla – kuinka vankka länsimaalainen oikeusperinne on?”

 

Ilmoittaudu seuraavaan kokoukseen