Kokouspäivämäärät ja keskustelukysymykset 2017

Torstaina 9. päivänä helmikuuta 2017:

Keskustelukysymys 1: Tuleeko lakia kauppaedustajista soveltaa palveluiden myyntiin kauppaedustajien kautta ja mitä vaatimuksia kauppaedustaja voi esittää kun edustussopimus päättyy?

Keskustelukysymys 2: SOTE ja kilpailusääntelyn reunaehdot – reilua kilpailua vai valtion tukemaa bisnestä?

Torstaina 9. päivänä maaliskuuta 2017:

Keskustelukysymys 3: Kuinka optimoidaan oikeudellinen riskienhallinta laivarahoituksen yhteydessä?

Keskustelukysymys 4: Konserni- ja yritysverotuksen sekä pääomaverotuksen uudistamishaaste: näkökohtia kansainvälisestä kehityksestä ja kotimaisista muutoshankkeista

Torstaina 6. päivänä huhtikuuta 2017:

Keskustelukysymys 5: Bitcoins ja blockchain – onko pankkimaailmaa myllerryksen edessä?

Keskustelukysymys 6: Tulisiko suomalaista lainsäädäntöä koskien seksuaaliseen tarkoitukseen liittyvää ihmiskauppaa uudistaa?

Kevätkokous 18. päivänä toukokuuta 2017:

Kevätkokous yhdessä Ekonomiska Samfundet i Finland r.f:n kanssa

Torstaina 12. päivänä lokakuuta 2017:

Keskustelukysymys 7: Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely – paraneeko rajat ylittävä velkojen perintä?

Keskustelukysymys 8: Ketkä hyötyvät uudesta, innovatiivisille lääkkeille tarkoitetusta riskinjakomallista: julkinen sektori, lääkeala vai potilaat?

Torstaina 9. päivänä marraskuuta 2017:

Keskustelukysymys 9: Paneelikeskustelu otsikolla ”Onko kansalaisaloite hyödyllinen lainsäätämisen väline?”

 

Lainopillisen yhdistyksen vuosikokous järjestetään torstaina 14. päivänä joulukuuta 2017.

 

Ilmoittaudu seuraavaan kokoukseen