Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till vårmöte tillsammans med Ekonomiska Samfundet i Finland tisdagen den 21 maj 2024 klockan 18.00 på Hankens auditorium Futurum.

Vårmötet ordnas i form av en paneldiskussion under rubriken “Piller, vin och spel – skulle tiden vara mogen att avskaffa de lagliga monopolen?”

Ordet leds av Ilona Tulokas från Juridiska Föreningen tillsammans med Reidar Wasenius från Ekonomiska Samfundet. Diskussionen inleds av Tuulia Hakola-Uusitalo, som redogör för vad ett monopol är och dess ekonomiska konsekvenser.

I den efterföljande paneldebatten deltar följande panelister:

Tuulia Hakola-Uusitalo, Forskningsdirektör, Statens ekonomiska forskningscentral (VATT)
Pia Mäkelä, Forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Kari Luoto, Verkställande direktör, Finsk Handel
Tiina Aitlahti, Direktör (läkemedelsförsörjning och -behandling), Lääketeollisuus ry
Velipekka Nummikoski, Vice verkställande direktör, Veikkaus

Efter diskussionen bjuder arrangörerna på tilltugg och förfriskningar.

Anmälningar tas emot tills onsdagen den 15.5.2024.

Anmälan