Juridiska Föreningen i Finland r.f.

sammanträder till årsmöte torsdagen den
14 december 2023 klockan 19.00, på Restaurang Gillet, Kaserngatan 23, 00130 Helsingfors. Vid mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.

Det även möjligt att följa med mötet och årsmötesföredraget på distans.

Årsmötesföredraget hålls av professor Cecilia Magnusson-Sjöberg.

Efter mötet följer gemensam supé.               

Anmälningar tas emot tills 5.12.2023.

Anmälan