Suomen Lainopillinen Yhdistys r.y.

kokoontuu keskustelukokoukseen torstaina 11. päivänä lokakuuta 2018 kello 18.00 Juristklubben Codex r.f.:n tiloissa,  Albertinkatu 29B, Helsinki.

Keskustelukysymykset:

N:o 7

Onko yrityssalaisuus uusi immateriaalioikeus?

Alustaja: professori Niklas Bruun

N:o 8

Täyttääkö eurooppalainen pidätysmääräys perus- ja ihmisoikeuksien asettamat vaatimukset?

Alustaja: oikeustieteen tohtori Dan Helenius

Lainopillinen yhdistys tarjoaa osallistujille purtavaa ja virvokkeita yhteistyössä Juristklubben Codexin kanssa.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ