Suomen Lainopillinen Yhdistys ry.

kokoontuu keskustelukokoukseen torstaina 9. päivänä syyskuuta 2021 kello 18.00. Kokous järjestetään etäyhteyksillä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat keskustelukysymykset:

Keskustelukysymys 5: Missä määrin osakassopimukseen perustuvat velvollisuudet sitovat tuomioistuinta?

alustaja: professori (Helsingin yliopisto) Ville Pönkä

Keskustelukysymys 6: Kansallisten tuomioistuinten kansalaistottelemattomuus – kuka tulkitsee EU-oikeutta viime kädessä?

alustaja: tohtorikoulutettava (Helsingin yliopisto) Pekka Pohjankoski

Kokous järjestetään virtuaalisesti. Ilmoittautuneille toimitetaan linkki suoralähetykseen sähköpostitse ennen kokousta. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 6.9.2021 asti.

Ilmoittautumiseen