Tietoa JFT:stä

Yhdistyksen aikakauskirja, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, on ilmestynyt vuodesta 1865 ja sen levikki on tänä päivänä 760 kappaletta. Aikakauskirjasta ilmestyy kuusi numeroa vuodessa. Jokainen jäsen saa aikakauskirjan jäsenetuna. JFT on Pohjoismaiden vanhin yhä ilmestyvä lainopillinen aikakauskirja ja ainoa julkaisu, joka säännöllisesti esittelee Suomen oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä pohjoismaalaiselle yleisölle.

Aikakauskirjan toimitukseen kuuluvat päätoimittaja, OTT Dan Helenius, ensimmäinen toimitussihteeri, VTM Frida Westerling, toinen toimitussihteeri OTT Anette Alén-Savikko ja kirjallisuustoimittaja, OTM Alexander Nybonn.

Kuka tahansa voi tilata JFT:n. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakausikirjan jäsenetuna.

JFT on saatavissa myös elektronisessa muodossa Edilexin kautta. Yhdistyksen jäsenille tilaus on maksuton.