Toiminta

Kokoukset

Keskusosasto järjestää nk. keskustelukokouksia helmi-, maalis-, huhti-, loka- ja marraskuussa. Kokoukset pidetään yleensä kuukauden toisena torstaina.

Kokouksissa käsiteltävät aiheet esitellään alustavalla esitelmällä, jonka jälkeen seuraa vapaata keskustelua aiheiden tiimoilta. Kokouksissa käsitellään yleensä kahta aihetta. Alustajina toimii sekä tutkijoita että käytännön juristeja.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään joulukuussa. Kokouksen jälkeen seuraa vuosikokousesitelmä. Joka toinen vuosi esitelmän pitää vieras toisesta Pohjoismaasta.

Yhdistys on myös säännöllisesti pitänyt kevätkokouksen toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa vallitsee vapaa tunnelma ja keskustelu on avointa. Kokouksissa on yleensä runsaasti osallistujia ja keskustelujen jälkeen seuraa vapaamuotoista seurustelua illallisen merkeissä. Yhdistys on viime vuosina kokousten yhteydessä myös säännöllisesti vieraillut järjestöissä ja yrityksissä.

Julkaisutoiminta

Yhdistyksen aikakauskirja, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, on ilmestynyt vuodesta 1865 alkaen ja sen levikki on 760 kappaletta. Aikakauskirja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Yhdistys on vuodesta 2014 alkaen julkaissut juridisia teoksia ruotsiksi yhteistyössä Alma Talent Oy:n kanssa. Teokset tulevat sisältymään julkaisusarjaan, joka on saanut nimekseen FIDUCIA.

Suomen Lainopillinen Yhdistys tukee ruotsinkielisten lainopillisten teosten julkaisua Suomessa. Yhdistyksen julkaisusarjaan sisältyy teoksia, jotka on julkaistu yhdistyksen antaman tuen avulla. Suomen Lainopillisen Yhdistyksen Julkaisusarjassa on ilmestynyt runsaat 50 teosta.

Muu toiminta

Suomen Lainopillinen Yhdistys jakaa säännöllisesti kirjallisuuspalkintoja sekä muita stipendejä ja avustuksia. Yhdistys on lisäksi edustettuna lukuisissa muissa rahastoissa ja säätiöissä sekä Suomen Lakimiesliiton eri toimielimissä.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös lausuntojen antaminen ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä sekä muissa oikeushallintoon ja lainopilliseen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä.