Keskusteluohjelma

Torstaina 9 helmikuuta 2023:

Keskustelukysymys 1: Voiko digitalisaatio vastata pienten riita-asioiden nykyisiin haasteisiin, kuten oikeudenkäyntien kestoon?  (alustaja: tohtorikoulutettava Jenni Hakkarainen)

 

Torstaina 9 maaliskuuta 2023:

Keskustelukysymys 2: Miten suomalaista ympäristölupajärjestelmää voisi tehdä nopeammaksi ja ennustettavammaksi vaarantamatta ympäristönsuojelua? (alustaja: oikeustieteen tohtori ja asianajaja Casper Herler)

Keskustelukysymys 3: Miten hyvät puitteet nykyinen talousvyöhykelainsäädäntö antaa merituulihankkeiden sääntelylle? (alustaja: asianajaja Iida Mäkimattila)

 

Torstaina 13 huhtikuuta 2023:

Keskustelukysymys 4: Tuleeko yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court) vaikuttamaan kansalliseen siviili- ja prosessioikeuteen? (alustaja: professori Marcus Norrgård)

Keskustelukysymys 5: Henkilötodistelun uskottavuus / välittömyysperiaatteen ongelmakohtia (alustaja: Julia Korkman)

 

Torstaina 5 lokakuuta 2023:

Keskustelukysymys 6: Käytännön kokemuksia uudesta sääntelystä koskien osallistumistapoja ja puheoikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa / Miten osakeyhtiölain muutokset koskien osallistumista yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla sekä yhtiökokouksen järjestäminen ilman kokouspaikkaa (660/2022) vaikuttavat omistajaohjaukseen Suomessa? (alustaja: asianajaja Johan Aalto)

Keskustelukysymys 7: Miten NATO-jäsenyys vaikuttaa suomalaiseen puolustuslainsäädäntöön? (alustaja: hallitusneuvos Hanna Nordström)

 

Torstaina 9 marraskuuta 2023:

Keskustelukysymys 8: Onko oikeusturva järjestetty asianmukaisesti yksityisessä pysäköinninvalvonnassa? (alustaja: professori Matti Tolvanen)

Keskustelukysymys 9: Voimmeko “pelastaa planeettamme” antamalla eläimille oikeuksia? – Onko mahdollista, sopivaa ja ehkä peräti välttämätöntä antaa eläimille, joille, vuorille tai niityille juridisia oikeuksia? (alustaja: apulaisprofessori Visa Kurki)