Keskusteluohjelma

Torstaina 11 maaliskuuta 2021:

Keskustelukysymys 1: Onko olemassa oikeutta fyysiseen läsnäoloon tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä? (alustaja: asianajaja Gisela Knuts)

Keskustelukysymys 2: Onko yksilöllä pääsy riittäviin oikeuskeinoihin tietosuojarikoksissa? (alustaja: asianajaja Kim Parviainen)

 

Torstaina 8 huhtikuuta 2021:

Keskustelukysymys 3: Maalittaminen – tuleeko se kriminalisoida? (alustaja: asianajaja Martina Kronström)

Keskustelukysymys 4: Uudet vero-ohjeet henkilöstöanneista – Supercell: liian suotuisaa ja valikoivaa vai juuri sopivaa? (alustaja: OTT Joakim Frände)

Torstaina 9 syyskuuta 2021:

Keskustelukysymys 5: Missä määrin osakassopimukseen perustuvat velvollisuudet sitovat tuomioistuinta? (alustaja: professori Ville Pönkä)

Keskustelukysymys 6: Kansallisten tuomioistuinten kansalaistottelemattomuus – kuka tulkitsee EU-oikeutta viime kädessä? (alustaja: tohtorikoulutettava Pekka Pohjankoski)

 

Torstaina 14 lokakuuta 2021:

Keskustelukysymys 7: Onko tuomarinura avautunut? (alustaja: Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen)

Keskustelukysymys 8: Oikeustiede ja politiikka – kuka päättää ympäristökysymyksissä? (alustaja: professori (Helsingin Yliopisto) Ellen Eftestøl)

Torstaina 11 marraskuuta 2021:

Keskustelukysymys 9: Onko alustoille delegoitu lainkäyttäjän rooli? (alustaja: professori Tuomas Mylly)

Keskustelukysymys 10: Mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota arvioitaessa sopimusoikeudellista vastuuta covid 19-taudin yhteydessä? (alustaja: Professori Kari Hoppu)