Keskusteluohjelma

Torstaina 10 maaliskuuta 2022:

Keskustelukysymys 1: Tulisiko vahingonkorvauslakiin lisätä yleinen oikeus korvaukseen perustuslain 2 luvun perusoikeuksien ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisten ihmisoikeuksien loukkaamisista?  (alustaja: oikeustieteen tohtori Karolina Stenlund)

Keskustelukysymys 2: Missä laajuudessa oikeushenkilöitä tulisi voida rangaistaa sen toiminnassa tapahtuneiden rikosten ehkäisyn laiminlyönneistä ja tulisko vastuukynnys olla korkeampi vai matalampi kuin luonnollisille henkilöille (KKO 2021:6)? (alustaja: oikeustieteen tohtori Heli Korkka-Knuts)

 

Tiistaina 5 huhtikuuta 2022:

Keskustelukysymys 3: Milloin verkkokeskusteluista tulee rangaistavaksi säädettyä markkinoiden manipuolointia? (alustaja: professori ja asianajaja Mårten Knuts)

Keskustelukysymys 4: Onko kansainvälinen oikeus alisteinen EU-oikeudelle EU-tuomioistuimen ratkaisujen Achmea ja PL Holdingsin valossa? (alustaja: ilmoitetaan myöhemmin)

Torstaina 8 syyskuuta 2022:

Keskustelukysymys 5: Onko tarvetta laajentaa poliisin tiedusteluvaltuuksia? (alustaja: tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen)

Keskustelukysymys 6: Miksi Suomi pitää sitkeästi kiinni  välittömän ja välillisen vahingon välisestä jaottelusta KSL:ssa? (alustaja: professori Björn Sandvik)

 

Torstaina 13 lokakuuta 2022:

Keskustelukysymys 7: Kestääkö suomalainen oikeusvaltio paineen alla? (alustaja: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi)

Keskustelukysymys 8: Tarvitsemmeko edelleen pohjoismaista yhteistyötä juridiikan saralla ja täyttääkö oikeustoimilaki vielä tehtävänsä? (alustaja: professori Johan Bärlund)

Torstaina 10 marraskuuta 2022:

Keskustelukysymys 9: Räätälöity menettely pienille riita-asioille ja velkomuksille, ratkaisu nouseviin oikeudenkäyntikuluihin ja oikeudenkäynnin kestoon? (alustaja: apulaisprofessori Riikka Koulu)

Keskustelukysymys 10: Onko kriminaalipoliittisesti perusteltua dekriminalisoida kannabiksen käyttöä, hallussapitoa, valmistamista ja myyntiä? (alustaja: dosentti Heini Kainulainen)