Keskusteluohjelma

Torstaina 8 helmikuuta 2024:

Keskustelukysymys 1: Kansainväliset velvoitteet vs. kansallinen turvallisuus – Voimmeko luottaa siihen, että perustuslakimme toimii asianmukaisesti levottomina aikoina?  (alustaja: professori Elina Pirjatanniemi)

Keskustelukysymys 2: Miten puolisoiden eläkeoikeuksiin tulisi suhtautua avioero-osituksessa? (alustaja: oikeustieteen tohtori Tiina Väisänen)

Torstaina 14 maaliskuuta 2024:

Keskustelukysymys 3: Voidaanko viranomaistoiminnan julkisuuden ja GDPR:n välinen ristiriita ratkaista? (alustaja: professori Susanna Lindroos-Hovinheimo)

Keskustelukysymys 4: Case SM-liiga – milloin urheilukilpailujen järjestämisestä tulee määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä? (alustaja: varatuomari Olli Rauste)

 

Torstaina 11 huhtikuuta 2024:

Keskustelukysymys 5: Tulisiko lasten ja nuorten saada erityiskohtelua rikosoikeudessa? (alustaja: kriminologian yliopistonlehtori Matti Näsi)

Keskustelukysymys 6: Mikä asema ja vaikutus Suomen perustuslailla on Ahvenanmaan itsehallinnossa? (alustaja: tohtorikoulutettava Sören Silverström)

Torstaina 10 lokakuuta 2024:

Keskustelukysymys 7: Pitäisikö hyvän tavan vaatimuksesta luopua sopimusoikeudessa? (alustaja: oikeustieteen tohtori Otto Meri)

Keskustelukysymys 8: Onko kohtuullista, että hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen vastuu yrityksen tietoturvasta? (alustaja: asianajaja Pia Ek)

 

Torstaina 14 marraskuuta 2024:

Keskustelukysymys 9: Auskultointi ennen ja nyt – onko tuomioistuinharjoittelu tarkoituksenmukaisesti järjestetty? (alustaja: OTM Onni Koivu)

Keskustelukysymys 10: Onko Suomen tasa-arvosuunnitelma toimiva työkalu tasa-arvon edistämiseksi? (alustaja: työmarkkina-asiamies Canelia Wessman)