Keskusteluohjelma

Torstaina 13 helmikuuta 2020:

Keskustelukysymys 1: Voiko vanhasta vitsistä tulla uudenaikainen rikos? (alustaja: professori Kimmo Nuotio)

Keskustelukysymys 2: Vaarantaako automatisoitu päätöksenteko julkisen hallinnon oikeusturvan ja virkavastuun? (alustaja: oikeuskansleri Tuomas Pöysti)

 

Keskiviikkona 11 maaliskuuta 2020:

Keskustelukysymys 3: Oliko C-284/16 Achmea lopun alku investointisuojariitoja koskeville välimiesmenettelyille Euroopassa? (alustaja: OTT Eva Storskrubb)

 

Torstaina 16 huhtikuuta 2020:

Keskustelukysymys 4: Onko tuomarinura avautunut? (alustaja: oikeusneuvos Tatu Leppänen)

Keskustelukysymys 5: Voiko yritysten vastuuta koskevia kysymyksiä tehokkaasti ratkaista kansallisilla laeilla (CSR)? (alustaja: tutkijatohtori Jaakko Salminen)

  

Torstaina 8 lokakuuta 2020:

Keskustelukysymys 6: Pakottamisesta suostumukseen? Pohjoismainen seksuaalirikoslainsäädäntö murroksessa. (alustaja: OTT Daniela Alaattinoğlu)

Keskustelukysymys 7: Pitäisikö ryhmäkanne ulottaa kuluttajainsuoja-asioiden ulkopuolelle? (Alustaja: johtaja (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) Anja Peltonen)

Keskustelukysymys 8: Missä määrin osakassopimukseen perustuvat velvoitteet ovat sitovia tuomioistuimen näkökulmasta? (alustaja: professori Ville Pönkä)

 

Torstaina 12 marraskuuta 2020:

Keskustelukysymys 9: Pitäisikö suhteellisuusperiaate ottaa käyttöön lakko-oikeuden rajoittamiseksi poliittisissa lakoissa ja myötätuntotoimenpiteissä?(alustaja: professori Niklas Bruun)

Keskustelukysymys 10: Heikentääkö GDPR julkisuusperiaatetta? (alustaja: apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus)

 

Torstaina 10 joulukuuta 2020:

Suomen Lainopillinen Yhdistys ry:n vuosikokous: Pitäisikö käsitystä kuluttajan hyvinvoinnista modernisoida digitaalisessa kilpailuoikeudessa? (puhuja: OTT Maria Wasastjerna)