Organisationsaatio

Suomen Lainopillinen Yhdistys muodostuu nk. keskusosastosta sekä tytärosastoista Turussa ja Vaasassa. Ålands Jurister Maarianhaminassa on itsenäinen yhdistys, joka toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Lainopillisen Yhdistyksen kanssa.

Keskushallitus valitaan vuosittain joulukuussa pidettävässä vuosikokouksessa, ja siihen kuuluvat seuraavat henkilöt (2019–2020):

Professori Niklas Bruun, puheenjohtaja
Tekijänoikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Viveca Still, varapuheenjohtaja
Asianajaja,  Johan Roman, varsinainen jäsen
Oikeusneuvos Lena Engstrand, varsinainen jäsen
Käräjätuomari Christian Hirn, varsinainen jäsen
Varatuomari Moritz Oker-Blom, varsinainen jäsen

Asianajaja Anders Forss, varajäsen
Professori Petra Sund-Norrgård, varajäsen

Hallitus nimeää aikakauskirjan päätoimittajan, ja tämä kutsuu aikakauskirjan muut toimitsijat. Aikakauskirjalla on lisäksi toimitusneuvos, jonka hallitus nimeää. Lisäksi keskushallitus nimeää yhdistyksen sihteerin, taloudenhoitajan ja kokousvastaavan. Sivuosastoilla on omat hallituksensa.