Organisation

Juridiska Föreningen består av den s.k. centralavdelningen samt filialavdelningar i Vasa och Åbo. Den självständiga föreningen Ålands jurister i Mariehamn har även ett nära samarbete med Juridiska Föreningen.

Centralstyrelsen väljs årligen vid årsmötet i december och består av (2019-2020):

Professor Niklas Bruun, ordförande
Upphovsrättsrådet, juris doktor Viveca Still, viceordförande
Advokat Johan Roman, ordinarie ledamot
Justitieråd Lena Engstrand, ordinarie ledamot
Tingsdomare  Christian Hirn, ordinarie ledamot
Vicehäradshövding Moritz Oker-Blom, ordinarie ledamot

Advokat Anders Forss, suppleant
Professor Petra Sund-Norrgård, suppleant

Styrelsen utser huvudredaktören för föreningens tidskrift, och denne kallar tidskriftens övriga funktionärer. Tidskriften har dessutom ett redaktionsråd, som utses av styrelsen. Därtill utser centralstyrelsen sekreterare, skattmästare och mötesvärd för föreningen. Filialavdelningarna har egna styrelser.