Organisation

Juridiska Föreningen består av den s.k. centralavdelningen samt filialavdelningar i Vasa och Åbo. Den självständiga föreningen Ålands jurister i Mariehamn har även ett nära samarbete med Juridiska Föreningen.

Centralstyrelsen väljs årligen vid årsmötet i december och består av (2023-2024):

Lagstiftningsrådet, juris doktor Viveca Still, ordförande

Tingsdomare Christian Hirn, viceordförande

Professor Petra Sund-Norrgård, ordinarie ledamot
Advokat Anders Forss, ordinarie ledamot
Justitieråd Lena Engstrand, ordinarie ledamot
Lektor, juris magister Martin Björklund, ordinarie ledamot

Vicehäradshövding Ilona Tulokas, suppleant
Advokat Stefan Stellato, suppleant

Styrelsen utser huvudredaktören för föreningens tidskrift, och denne kallar tidskriftens övriga funktionärer. Tidskriften har dessutom ett redaktionsråd, som utses av styrelsen. Därtill utser centralstyrelsen sekreterare, skattmästare och mötesvärd för föreningen. Filialavdelningarna har egna styrelser.