Om medlemskapet

Föreningen har ca 600 medlemmar. Medlemsavgiften är 50 euro. De medlemmar som avlagt juris magisterexamen inom de fem senaste åren erlägger en nedsatt medlemsavgift om 25 euro.

Som medlem får du inbjudningar till föreningens diskussionsmöten och övriga program samt föreningens tidskrift JFT, både som fysiskt exemplar och i elektronisk form.

För medlemskap krävs att man avlagt examen som berättigar till domartjänst i Finland. Utöver personer med finsk juris magisterexamen godkänns även medlemmar som avlagt det obligatoriska lämplighetsprovet för personer med utländsk juridisk examen.

Juris studeranden som studerar i ett universitet som förbereder för en examen som berättigar till domartjänst i Finland kan dessutom beviljas preliminärt medlemskap efter ansökan. Preliminära medlemmar får en prenumeration av JFT och rätt att delta på föreningens möten precis som en ordinarie medlem men däremot inte någon rösträtt på föreningens möten. Det preliminära medlemskapet är avgiftsfritt. Efter färdigblivning blir preliminära medlemmar ordinarie medlemmar i föreningen och får en medlemsfaktura.

Föreningens styrelse kan kalla förtjänta finländska eller nordiska jurister till hedersmedlemmar.

Du kan fylla i medlemsansökan här.

Du kan göra adressändring här.

I övriga medlemsärenden, vänligen kontakta föreningens sekreterare eller skattmästare.