Anmälan till diskussionsmöte

Tema: 3. Digitala karteller
4. Sociala mediers ansvar

Datum & Tid: torsdag 8.3.2018, kl. 18.00

Plats: Hotel Radisson Blu Plaza, Mikaelsgatan 23, Helsingfors

Efter mötet följer gemensam supé.
    Ifall du redan tidigare har meddelat oss dina preferenser behöver du inte fylla i denna punkt.