Prenumeration

Prenumerationsavgifterna för dem som inte är medlemmar av föreningen är följande:

Inom Finland och övriga EU: 70 euro / årgång
Utanför EU: 80 euro / årgång
Juris studerande: 25 euro / årgång

Du kan beställa JFT genom att fylla i blanketten nedan. Prenumerationer gäller för hela årgångar och tidskrifter som utkommit innan prenumerationen görs skickas till prenumeranten tillsammans med prenumerationsfakturan. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån utan särskild prenumeration.

Upp till tio år gamla årgångar av tidskriften kan beställas från Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, telefon (09) 635 177, e-post: tiedekirja@tsv.fi. Medlemmar och studerande vid en juridisk fakultet i Finland får 50 % rabatt.

Över tio år gamla årgångar av tidskriften kan beställas av föreningens skattmästare till ett pris på 120 euro / årgång eller 30 euro / lösnummer.

Vid övriga prenumerationsärenden, vänligen kontakta föreningens skattmästare.

Prenumeration

  • Adress till vilken tidskriften skickas
  • Ifall annan än postadressen
    Tillsvidare gällande prenumerationer kan sägas upp att upphöra efter den årgång under vilken prenumerationen sades upp.