Allmänt

Juridiska Föreningen samlas till fem diskussionsmöten per år där aktuella och intressanta juridiska frågor diskuteras. Diskussionsmötena inleds med ett referat varefter följer fri diskussion. Som referenter på mötena uppträder prominenta experter inom juridik från både näringslivet och den akademiska världen.

Utöver diskussionsmötena sammanträder föreningen till årsmöte varje år i december. Föreningen ordnar även ett vårmöte i maj.

Här ser du årets program och här kan du anmäla dig till föreningens nästa möte.