Om JFT

Föreningens tidskrift, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 760 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år. JFT är Nordens äldsta ännu utkommande rättsvetenskapliga tidskrift och den enda publikationen som regelbundet presenterar aktuella frågeställningar inom finsk rätt för en nordisk publik.

Tidskriftens redaktion består av huvudredaktör JD Dan Helenius, förste redaktionssekreterare SVM Frida Westerling, andra redaktionssekreterare JD Anette Alén-Savikko och litteraturredaktör JM Alexander Nybonn.

JFT kan prenumereras av vem som helst. Föreningens medlemmar får tidskriften som medlemsförmån.

JFT är även tillgänglig i elektroniskt format via Edilex. För föreningens medlemmar är beställningen avgiftsfri.