Årets program

Torsdagen den 11 mars 2021:

Diskussionsfråga 1: Har man rätt till fysisk närvaro i domstolar och i skiljeförfaranden? (referent: advokat Gisela Knuts)

Diskussionsfråga 2: Har individen tillgång till tillräckliga rättskyddsmedel vid brott mot dataskyddsregler? (referent: advokat Kim Parviainen)

 

Torsdagen den 8 april 2021:

Diskussionsfråga 3: Riktade trakasserier – bör de kriminaliseras? (referent: advokat Martina Kronström)

Diskussionsfråga 4: Nya skatteregler om personalemission – Supercell: för fördelaktigt eller just lämpligt? (referent: jur. dr. Joakim Frände)

 

Torsdagen den 9 september 2021:

Diskussionsfråga 5: I vilken mån är förpliktelser som baserar sig på ett aktieägaravtal bindande för en domstol (referent: professor Ville Pönkä)

Diskussionsfråga 6: Nationella domstolars civila olydnad – vem tolkar EU-rätten i sista hand? (referent: doktorand Pekka Pohjankoski)

 

Torsdagen den 14 oktober 2021:

Diskussionsfråga 7: Har domarkarriären öppnats? (referent: presidenten i Högsta domstolen Tatu Leppänen)

Diskussionsfråga 8: Borde grupptalan utvidgas över konsumentskyddsfrågor? (referent: direktör på Konkurrent- och konsumentskyddsverket Anja Peltonen)

 

Torsdagen den 11 november 2021:

Diskussionsfråga 9: Har plattformarna blivit delegerade rollen som rättskipare? (referent: professor Tuomas Mylly)

Diskussionsfråga 10: Tema: skadeståndsrättsliga synpunkter på coronaviruspandemin (den slutliga rubriken fastställs senare)