Mötesdatum och diskussionsfrågor 2018

Torsdagen den 8 februari 2018:

Diskussionsfråga 1: Direkt och indirekt skada – har gränsdragningslinjen mellan dessa skadetyper ändrats i ny rättspraxis (särskilt HD 2017:74)?

Diskussionsfråga 2: Reformen av lagstiftningen om barns vårdnad, boende och umgänge– förbättras barnets ställning?

Torsdagen den 8 mars 2018:

Diskussionsfråga 3: Algoritmer och digitala karteller – hänger konkurrensrätten med?

Diskussionsfråga 4: Bör de sociala medierna bära ansvaret för det innehåll som användarna laddar upp?

Torsdagen den 12 april 2018:

Diskussionsfråga 5: Är preskriptionstiden mellan parterna till ett fastighetsköp 5 år i fall av miljöskada?

Diskussionsfråga 6: Var går gränserna för styrelsens lydnadsplikt i förhållande till bolagsstämman?

Diskussionsmöte i samarbete med Ekonomiska Samfundet den 17 maj 2018:

Gemensamt möte tillsammans med Ekonomiska Samfundet i Finland r.f. med temat: Ekonomiska och juridiska synpunkter på börslistningar

Vårmöte den 24 maj 2018:

Stadgeenligt vårmöte i samarbete med Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet med temat: Skadeståndsrättsligt skydd för prostitutionsinkomster – delade meningar i två nordiska HD-fall.

Torsdagen den 11 oktober 2018:

Diskussionsfråga 7: Är företagshemligheter en ny immaterialrätt?

Diskussionsfråga 8: Uppfyller den europeiska arresteringsordern kraven på grundläggande och mänskliga rättigheter?

Torsdagen den 8 november 2018:

Diskussionsfråga 9: Vad är svenskans ställning som lagspråk i Finland?

Diskussionsfråga 10: Går det att bekämpa osanna nyheter (fake news) genom rättsliga åtgärder?

 

Juridiska Föreningens årsmöte ordnas torsdagen den 13 december 2018 med rubriken “Domare under press – hur robust är vår västliga rättstradition?”

 

Anmälan till nästa diskussionsmöte