Mötesdatum och diskussionsfrågor 2019

Torsdagen den 14 februari 2019:

Diskussionsfråga 1: Fungerar utsläppshandeln som ett rättspolitiskt medel? (Referent: doktorand, jur. mag. Emilie Yliheljo)

Diskussionsfråga 2: Går det att begränsa utländska medborgares köp av fast egendom i Finland? (Referent: lagstiftningsråd Jari Salila)

Torsdagen den 14 mars 2019:

Diskussionsfråga 3: Tar de angloamerikanska begreppen över våra nordiska avtal? (Referent: jur. dr. Nina Wilkman)

Diskussionsfråga 4: Bör man slopa upptagningen av personbevisning i hovrätten? (Referent: professor Dan Frände)

Torsdagen den 11 april 2019:

Diskussionsfråga 5: Vilka rättsskyddsmedel finns det att ta till för att effektivt skydda en persons anseende? (Referent: vicehäradshövding, jur. mag. Anna Kuusi)

Diskussionsfråga 6: Hur har GDPR påverkat integritetsskyddet i arbetslivet? (Referent: doktorand, jur. mag. Mia Eklund)

Torsdagen den 10 oktober 2019:

Diskussionsfråga 7: Konkurrensrättsligt ansvar – vem bär risken vid företagsköp? (Referent: advokat, jur. mag. Simo Autio)

Diskussionsfråga 8: Har beställaren skyldigheter gentemot entreprenören i totalansvarsentreprenader? (Referent: professor Matti Rudanko)

Torsdagen den 14 november 2019:

Diskussionsfråga 9: Vem ansvarar för skador förorsakade av förarlösa fordon? (Referent: professor emeritus Lena Sisula-Tulokas)

Diskussionsfråga 10: Vilken betydelse har EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som varit bindande primärrätt i 10 år, haft för grundrättighetsskyddet inom EU? (Referent: docent, jur. dr. Allan Rosas (domare i EU-domstolen t.o.m. den 4.10.2019))

 

Anmälan till nästa diskussionsmöte