Mötesdatum och diskussionsfrågor 2017

Torsdagen den 9 februari 2017:

Diskussionsfråga 1: Ska lagen om handelsagentur tillämpas på försäljning av tjänster via agenter och vilka krav kan en agent ställa när agenturavtalet upphör?

Diskussionsfråga 2: Social- och hälsovårdsreformen och konkurrensregleringens ramvillkor – schysst konkurrens eller statsstödd business?

Torsdagen den 9 mars 2017:

Diskussionsfråga 3: Hur optimeras juridisk riskhantering i samband med fartygsfinansiering?

Diskussionsfråga 4: Reformeringsbehov hos koncern-och företagsbeskattning samt ägarbeskattning i Finland: internationell utveckling och eventuella förändringar inom skattelagsstiftning och -tolkning

Torsdagen den 6 april 2017:

Diskussionsfråga 5: Bitcoins och blockchain – står bankvärlden inför en omvälvning?

Diskussionsfråga 6: Borde den finska lagstiftningen rörande mänskohandel för sexuella ändamål reformeras?

Vårmöte den 18 maj 2017:

Vårmöte tillsammans med Ekonomiska Samfundet i Finland r.f.

Torsdagen den 12 oktober 2017:

Diskussionsfråga 7: Det europeiska förfarandet för kvarstad av bankmedel – en förbättrad gränsöverskridande skuldindrivning?

Diskussionsfråga 8:  Vem gynnas av den nya riskfördelningsmodellen för innovativa läkemedel: den offentliga sektorn, läkemedelsindustrin eller patienterna?

Torsdagen den 9 november 2017:

Diskussionsfråga 9: Paneldiskussion med rubriken ”Utgör medborgarinitiativ nyttiga lagstiftningsinstrument?”

 

Juridiska Föreningens årsmöte ordnas torsdagen den 14 december 2017.

 

Anmälan till nästa diskussionsmöte