Årets program

Torsdagen den 9 februari 2023:

Diskussionsfråga 1: Kan digitaliseringen vara ett svar på de nuvarande utmaningarna, såsom processernas längd, i handläggandet av små tvistemål? (referent: doktorand Jenni Hakkarainen)

 

Torsdagen den 9 mars 2023:

Diskussionsfråga 2: Hur kunde det finska miljötillståndssystemet göras snabbare och mer förutsägbart utan att äventyra miljöskyddet? (referent:  advokat och juris doktor Casper Herler)

Diskussionsfråga 3: Hur lämpad är den nuvarande lagstiftningen om ekonomisk zon som tillståndssystem för havsvindkraftsprojekt? (referent: advokat Iida Mäkimattila)

 

Torsdagen den 13 april 2023:

Diskussionsfråga 4: Kommer den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court) att påverka den nationella civil- och processrätten? (referent: professor Marcus Norrgård)

Diskussionsfråga 5: Tillförlitligheten av personbevisning / problem med omedelbarhetsprincipen (referent: Julia Korkman)

 

Torsdagen den 5 oktober 2023:

Diskussionsfråga 6: De nya reglerna i ABL kring bolagsstämmor på distans och utövande av yttranderätten – praktiska erfarenheter och eventuell inverkan på bolagsstyrningen i Finland? (referent: advokat Johan Aalto)

Diskussionsfråga 7: Hur påverkar NATO-medlemskap finsk försvarslagstiftning? (referent: regeringsråd Hanna Nordström)

 

Torsdagen den 9 november 2023:

Diskussionsfråga 8: Är rättskyddet i privat parkeringsövervakning ändamålsenligt ordnat? (referent: professor Matti Tolvanen)

Diskussionsfråga 9: Kan vi “rädda planeten” genom att ge naturen rättigheter? – Är det möjligt, lämpligt och kanske rentav nödvändigt att tilldela djur, floder, berg eller ängar juridiska rättigheter? (referent: biträdande professor Visa Kurki)