Årets program

Torsdagen den 8 februari 2024:

Diskussionsfråga 1: Internationella förpliktelser versus nationell säkerhet – Kan vi lita på att vår grundlag fungerar tillfredsställande i en turbulent tid? (referent: professor Elina Pirjatanniemi)

Diskussionsfråga 2: Hur bör man förhålla sig till makarnas pensionsrättigheter i äktenskapsavvittring? (referent: juris doktor Tiina Väisänen)

Torsdagen den 14 mars 2024:

Diskussionsfråga 3: Kan konflikten mellan offentlighet i myndighetsverksamhet och GDPR lösas? (referent:  professor Susanna Lindroos-Hovinheimo)

Diskussionsfråga 4: Case FM-ligan – när blir organiserande av idrottstävlingar missbruk av dominerande marknadsställning? (referent: vicehäradshövding Olli Rauste)

Torsdagen den 11 april 2024:

Diskussionsfråga 5: Bör barn och unga personer särbehandlas i straffrätten? (referent: universitetslektor i kriminologi Matti Näsi)

Diskussionsfråga 6: Vilken ställning och vilket genomslag har Finlands grundlag inom den åländska självstyrelsen? (referent: doktorand Sören Silverström)

Torsdagen den 10 oktober 2024:

Diskussionsfråga 7: Borde kravet på god sed frångås i avtalsrätten? (referent: juris doktor Otto Meri)

Diskussionsfråga 8: Är det rimligt att styrelsemedlemmar har personligt ansvar för företagets datasäkerhet? (referent: advokat Pia Ek)

Torsdagen den 14 november 2024:

Diskussionsfråga 9: Auskultering förr och nu – är domstolspraktiken ändamålsenligt arrangerad? (referent: juris magister Onni Koivu)

Diskussionsfråga 10: Är den finländska jämställdhetsplanen ett fungerande redskap för att främja jämställdheten? (referent: arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman)