Årets program

Torsdagen den 10 mars 2022:

Diskussionsfråga 1: Bör det i skadeståndslagen införas en generell rätt till gottgörelse för kränkningar av grundrättigheterna i 2 kap. finska grundlagen och Europeiska människorättskonventionen (referent: juris doktor Karolina Stenlund)

Diskussionsfråga 2: I vilken omfattning bör juridiska personer kunna straffas för underlåtelse att förhindra brott i deras verksamhet och bör tröskeln för juridiska personers straffrättsliga ansvar vara högre eller lägre än för gemene medborgare (HD 2021:6)? (referent: juris doktor Heli Korkka-Knuts)

 

Tisdagen den 5 april 2022:

Diskussionsfråga 3: När blir diskussion på nätet brottslig marknadsmanipulation – case Reddit och Game-Stop? (referent: professor och advokat Mårten Knuts)

Diskussionsfråga 4: Är folkrätten underordnad EU rätten i ljuset av EU-domstolens beslut i Achmea och PL Holdings? (referent: meddelas senare)

 

Torsdagen den 8 september 2022:

Diskussionsfråga 5: Finns det behov av utvidgade spaningsbefogenheter för polisen? (referent: underrättelsetillsynsombudsman Kimmo Hakonen)

Diskussionsfråga 6: Varför håller Finland envist fast vid indelningen i direkt och indirekt skada i KSL? (referent: professor Björn Sandvik)

 

Torsdagen den 13 oktober 2022:

Diskussionsfråga 7: Håller den finländska rättsstaten under press? (referent: presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi)

Diskussionsfråga 8: Behövs nordiskt samarbete fortfarande i juridiken och fyller avtalslagen ännu sin funktion? (referent: professor Johan Bärlund)

 

Torsdagen den 10 november 2022:

Diskussionsfråga 9: Skräddarsydd handläggning för små tvistemål och fordringar, lösningen på skenande rättegångskostnader och längden på processen? (referent: biträdande professor Riikka Koulu)

Diskussionsfråga 10: Är det kriminalpolitiskt motiverat att dekriminalisera användning, innehav, tillverkning och försäljning av cannabis i Finland? (referent: docent Heini Kainulainen)