För skribenter

I JFT publiceras juridiska texter och litteraturrecensioner av intresse för främst den finländska, men även den nordiska läskretsen. Bidrag från andra nordiska länder än Finland är följaktligen även välkomna. Publiceringsspråket är primärt svenska, men i undantagsfall kan även texter på andra språk, främst engelska och tyska publiceras.

För publicering som artikel krävs av bidraget en klar akademisk ambition. Övriga bidrag, som inte hör till litteraturavdelningen, publiceras i huvudsak som Praxis och kortare bidrag. Bedömningen av en texts publiceringspotential och publiceringsavdelning görs av redaktionen. Till skribenterna betalas ingen ersättning om inte annat avtalas.

Varje skribent erhåller ett särtryck av sitt bidrag i elektronisk form samt ett exemplar av det nummer av JFT i vilket bidraget ingår. För litteraturrecensioner ges enligt huvudregeln inga särtryck.

Publiceringsrättigheten för i JFT publicerade uppsatser tillhör Juridiska Föreningen i Finland, men författaren har rätt att i icke-kommersiellt syfte publicera artikeln elektroniskt. Om överlåtelse av publiceringsrättigheten avtalas in casu med skribenten. Texter som redan publicerats på svenska, engelska eller tyska eller som kommer att publiceras i övriga tidskrifter eller verk på nämnda språk publiceras inte. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera insända artiklar och litteraturrecensioner.

Litteraturrecensioner sänds direkt till litteraturredaktören. Om litteraturrecensioner avtalas separat med litteraturredaktören.

Närmare anvisningar och information fås av huvudredaktören eller förste redaktionssekreteraren.