Publikationsserien FIDUCIA

Juridiska Föreningen i Finland r.f. har år 2013 ingått ett avtal med Talentum Media Oy (senare har samarbetet fortsatt med Alma Talent) om utgivandet av juridiska verk på svenska. Verken ingår i en publikationsserie som fått namnet FIDUCIA. 

Lagstiftningsrådet Sten Palmgren har varit ordförande för projektdelegationen. Projektet understöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi och i vissa fall av Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning r.f, Fili – Finnish Litterature Exchange, Helsingfors Universitet samt Svenska Litteratursällskapet. Juridiska Föreningen står som huvudman för projektet.

Följande verk har utgetts i publikationsserien FIDUCIA:

1. Obligationsrätt

Olli Norros: Obligationsrätt

3. Skadestånd

Pauli Ståhlberg och Juha Karhu: Finsk skadeståndsrätt

5. Konstitutionell rätt

Antero Jyränki och Jaakko Husa: Konstitutionell rätt

6. Aktiebolag

Jukka Mähönen och Seppo Villa: Aktiebolag I – Allmänna läror

7. Straffrätt

Jussi Tapani och Matti Tolvanen: Straffrättens ansvarslära

Advokaträtt

Markku Ylönen: Advokaträtt

Böckerna finns att tillgå i välförsedda bokhandlar och bl.a. via Alma Talents Shop eller som e-böcker i Alma Talents Verkkokirjahylly-tjänst.