Julkaisusarja FIDUCIA

Suomen Lainopillinen Yhdistys ry on vuonna 2013 solminut sopimuksen Talentum Media Oy:n kanssa oikeustieteellisten teosten julkaisemisesta ruotsiksi (myöhemmin yhteistyö on jatkunut Alma Talentin kanssa). Teokset kuuluvat julkaisusarjaan, joka on saanut nimekseen FIDUCIA. 

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren on toiminut projektidelegaation puheenjohtajana. Svenska kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi ja tietyissä tapauksissa Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning r.f., Fili – Finnish Litterature Exchange, Helsingin Yliopisto sekä Svenska Litteratursällskapet tukevat projektia. Suomen Lainopillinen Yhdistys toimii projektin päämiehenä.

Seuraavat käännetyt teokset ovat ilmestyneet julkaisusarjassa FIDUCIA:

1. Obligationsrätt

Olli Norros: Obligationsrätt

3. Skadestånd

Pauli Ståhlberg och Juha Karhu: Finsk skadeståndsrätt

5. Konstitutionell rätt

Antero Jyränki och Jaakko Husa: Konstitutionell rätt

6. Aktiebolag

Jukka Mähönen och Seppo Villa: Aktiebolag I – Allmänna läror

7. Straffrätt

Jussi Tapani och Matti Tolvanen: Straffrättens ansvarslära

Advokaträtt

Markku Ylönen: Advokaträtt

Kirjat ovat saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä mm. Alma Talentin Shopista tai e-kirjoina Alma Talentin Verkkokirjahylly-palvelussa.