Tietoa jäsenyydestä

Yhdistyksellä on noin 500 jäsentä. Jäsenmaksu on 50 euroa. Niiltä, jotka ovat suorittaneet oikeustieteen maisterin tutkinnon viimeisen viiden vuoden aikana, yhdistys perii alennetun 25 euron jäsenmaksun.

Jäsenenä saat kutsuja yhdistuksen keskustelukokouksiin ja muuhun ohjelmaan sekä yhdistyksen aikakauslehden JFT:n, sekä fyysisenä että sähköisenä kopiona.

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut tuomarinvirkaan Suomessa oikeuttavan tutkinnon. Suomalaisen oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden lisäksi hyväksytään jäseneksi myös henkilö, joka on suorittanut tuomarinvirkaan ulkomailla oikeuttavan tutkinnon tai tutkinnon, joka vastaa suomalaista oikeustieteen maisterin tutkintoa.

Jäseneksi voidaan myös hyväksyä muu yhdistyksen pyrkimyksistä kiinnostunut henkilö, esimerkiksi henkilö, joka on suorittanut tai suorittaa muunlaisen maisterin tutkinnon, jolla on juridinen opintosuunta.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua ansioituneita suomalaisia tai pohjoismaalaisia lakimiehiä yhdistyksen kunniajäseniksi.

Täällä voit täyttää jäsenhakemuksen ja tehdä osoitteenmuutoksen. Muissa jäsenasioissa voit kääntyä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan puoleen.