Tietoa jäsenyydestä

Yhdistyksellä on noin 600 jäsentä. Jäsenmaksu on 50 euroa. Niiltä, jotka ovat suorittaneet oikeustieteen maisterin tutkinnon viimeisen viiden vuoden aikana, yhdistys perii alennetun 25 euron jäsenmaksun.

Jäsenenä saat kutsuja yhdistuksen keskustelukokouksiin ja muuhun ohjelmaan sekä yhdistyksen aikakauslehden JFT:n, sekä fyysisenä että sähköisenä kopiona.

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut tuomarinvirkaan Suomessa oikeuttavan tutkinnon. Suomalaisen oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden lisäksi hyväksytään myös sellaiset ulkomaalaisen oikeustieteellisen tutkinnon omaavat jäsenet, jotka ovat suorittaneet ns. pakollisen kelpoisuuskokeen.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua ansioituneita suomalaisia tai pohjoismaalaisia lakimiehiä yhdistyksen kunniajäseniksi.

Täällä voit täyttää jäsenhakemuksen ja tehdä osoitteenmuutoksen. Muissa jäsenasioissa voit kääntyä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan puoleen.