Yleistä

Suomen Lainopillinen Yhdistys on maamme vanhin lakimiesyhdistys. Se on perustettu vuonna 1862. Yhdistys on kaksikielinen ja kokouksia pidetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Pöytäkirjakielenä on ruotsi.

Yhdistyksellä on noin 500 jäsentä. Helsingissä toimivan keskusosaston lisäksi yhdistyksellä on tytärosastoja Turussa ja Vaasassa. Maarianhaminasssa toimiva Ålands Jurister on itsenäinen yhdistys, joka toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Lainopillisen Yhdistyksen kanssa.

Suomen Lainopillinen Yhdistys järjestää säännöllisesti keskustelukokouksia sekä julkaisee ja tukee ruotsinkielistä lainopillista kirjallisuutta ja pyrkii muutoinkin edistämään lainopillista tietoutta.

Yhdistyksen aikakauskirja JFT on ilmestynyt vuodesta 1865 alkaen ja sen levikki on 760 kappaletta. Aikakauskirja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Yhdistyksen jäsenet saavat aikakauskirjan jäsenetuna.

Suomen Lainopillinen Yhdistys ry. on Tieteellisten seurojen valtuuskunnan sekä Suomen Lakimiesliiton jäsen.