Ohjeita kirjoittajille

JFT:ssä julkaistaan tekstejä ja kirjallisuusarvosteluja, jotka on suunnattu etenkin suomalaisille, mutta myös pohjoismaisille lukijoille. Kirjoitukset muista pohjoismaista ovat siten myös tervetulleita. Julkaisukieli on ensisijaisesti ruotsi, mutta poikkeuksellisesti julkaistaan myös muun kielisiä tekstejä, etenkin englanniksi ja saksaksi.

Artikkelin julkaiseminen edellyttää kirjoitukselta selkeää akateemista kunnianhimoisuutta. Muita kirjoituksia, jotka eivät kuulu kirjallisuusosioon, julkaistaan pääsääntöisesti oikeuskäytäntönä tai lyhyempinä kirjoituksina. Tekstin julkaisukelpoisuudesta ja julkaisuosastosta päättää toimitus. Kirjoittajille ei makseta korvausta, ellei muuta ole sovittu.

Jokainen kirjoittaja saa sähköisen eripainoksen kyseisestä artikkelista sekä yhden kappaleen siitä JFT:stä, johon kirjoitus sisältyy. Kirjallisuusarvosteluista ei pääsääntöisesti anneta eripainoksia.

Julkaisuoikeus JFT:ssä julkaistuista kirjoitelmista kuuluu Suomen Lainopilliselle Yhdistykselle, mutta kirjoittajalla on oikeus ei-taloudellisessa tarkoituksessa julkaista artikkeli elektronisesti. Julkaisuoikeuden luovuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti kirjoittajan kanssa. Tekstejä, jotka aiemmin on julkaistu ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi, tai jotka tullaan julkaisemaan muissa aikakauskirjoissa tai teoksissa mainituilla kielillä, ei julkaista. Toimitus pidättää oikeuden valita julkaistavat artikkelit ja kirjoitusarvostelut.

Kirjallisuusarvostelut lähetetään suoraan kirjallisuustoimittajalle. Kirjallisuusarvosteluista sovitaan erikseen kirjallisuustoimittajan kanssa.

Päätoimittaja ja ensimmäinen toimitussihteeri antavat lisätietoa ja tarkempia ohjeita.