Allmänt

Juridiska Föreningen i Finland r.f. är den äldsta juridiska föreningen i landet. Den grundades år 1862. Föreningen är tvåspråkig och dess möten hålls på såväl svenska som finska, medan föreningens protokollspråk är svenska.

Föreningen har ca 500 medlemmar. Centralavdelningen verkar i Helsingfors och filialavdelningar finns i Åbo och Vasa. Den självständiga föreningen Ålands jurister i Mariehamn har även ett nära samarbete med Juridiska Föreningen.

Föreningen anordnar regelbundna diskussionsmöten, utger och understöder juridisk litteratur på svenska samt strävar på annat sätt efter att befrämja kunskaperna i rättsvetenskap.

Föreningens tidskrift (JFT) har utkommit sedan år 1865 och har i dag en upplaga på 760 exemplar. Den utkommer med sex nummer per år. Varje medlem får tidskriften som medlemsförmån.

Föreningen är medlem i De vetenskapliga samfundens delegation och Finlands Juristförbund.