Medlemsansökan

För medlemskap krävs att man avlagt examen som berättigar till domartjänst i Finland. Utöver personer med finsk juris kandidatexamen godkänns även medlemmar som avlagt det obligatoriska lämplighetsprovet för personer med utländsk juridisk examen.
  • Till denna adress postas JFT och övrig post från föreningen.
    Juris studerande kan enbart ansöka om preliminärt medlemskap.
  • Ifall ju är juris studerande, ange här vilket år du påbörjat dina studier.
    Om inget val görs skickas mötesinbjudningar per post och ingen påminnelse skickas
  • Här kan du meddela t.ex. att faktureringsadressen ska vara en annan än adressen ovan eller ifall du inte önskar motta JFT:s pappersversion.