Julkaisusarja FIDUCIA

Suomen Lainopillinen Yhdistys ry on vuonna 2013 solminut sopimuksen Talentum Media Oy:n kanssa kuuden juridisen teoksen julkaisemisesta ruotsiksi. Teokset tulevat kuulumaan julkaisusarjaan, joka on saanut nimekseen FIDUCIA. Sittemmin Suomen Lainopillinen Yhdistys ry on jatkanut yhteistyötään Alma Taletin kanssa.

Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren on toiminut projektidelegaation puheenjohtajana. Svenska kulturfonden, Stiftelsen för Åbo Akademi ja tietyissä tapauksissa Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning r.f., Fili – Finnish Litterature Exchange, Helsingin Yliopisto sekä Svenska Litteratursällskapet tukevat projektia. Suomen Lainopillinen Yhdistys toimii projektin päämiehenä.

Seuraavat käännetyt teokset ovat ilmestyneet julkaisusarjassa FIDUCIA:

Olli Norros: Obligationsrätt
Heikki Kulla: Förvaltningsförfarandets grunder
Pauli Ståhlberg och Juha Karhu: Finsk skadeståndsrätt
Urpo Kangas: Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder
Antero Jyränki – Jaakko Husa: Konstitutionell rätt
Jukka Mähönen – Seppo Villa: Aktiebolag I – Allmänna läror
Jussi Tapani – Matti Tolvanen: Straffrättens ansvarslära
Dan Helenius: Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten
Kai Kokko: Miljörättens grunder

Kirjat ovat saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä mm. Alma Talent Shopista tai e-kirjoina Alma Talentin Verkkokirjahyllyssä.