Jäsenhakemus

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut tuomarinvirkaan Suomessa oikeuttavan tutkinnon. Suomalaisen oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden lisäksi hyväksytään myös sellaiset ulkomaalaisen oikeustieteellisen tutkinnon omaavat jäsenet, jotka ovat suorittaneet ns. pakollisen kelpoisuuskokeen.
  • Tähän osoitteeseen lähetetään JFT sekä muu posti yhdistykseltä.
    Oikeustieteen ylioppilaat voivat hakea ainoastaan alustavaa jäsenyyttä.
  • Mikäli olet oikeustieteen ylioppilas, kirjaa tähän opintojen aloitusvuosi.
    Kokouskutsut lähetetään ainoastaan postitse, jos valintaa ei tältä osin tehdä.
  • Tässä voit ilmoittaa esim. mikäli laskutusosoite on eri kuin postiosoite tai mikäli et halua vastaanottaa JFT:n paperiversiota.